domingo, 3 de agosto de 2008

CRANEOS

  • CRANEO DE ZORRO (Vulpes vulpes):  • CRANEO DE GARDUÑA (Martes foina):

  • CRANEO DE JINETA (Genetta genetta):
  • CRANEO DE MILANO REAL (Milvus milvus):


  • CRANEO DE TEJÓN (Meles meles):  • CRANEO DE JABALÍ (Sus scrofa):1 comentario:

free online lottery dijo...

Probably I can say with this blog make, more some interesting topics.